Biuro Podróży Harctur Sp. z o.o. w Łodzi

HARCTUR Sp. z o.o.: 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99 +48 426871278, 426871349

Biuro Podróży Harctur Sp. z o.o. w Łodzi

Komunikaty

Łódź dn. 03.06.2020

Komunikat nr 2 w sprawie wyjazdów młodzieżowych w związku z Covid - 19 "Wakacje odbędą się": Nowe wytyczne w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku z opublikowaniem w dniu 29.05.2020 wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży podjeliśmy następujące działania:

  • dostosowaliśmy nasze oferty do nowych wytycznych: tj: program, zakwaterowanie, transport oraz procedury postępowania.
  • na naszej stronie internetowej znajduje się tylko oferta koloni i obozów młodzieżowych zgodnych z wytycznymi.
  • wszystkie obecnie proponowane terminy są przyjęte do realizacji.
  • ostateczne potwierdzenie każdego terminu nastąpi 21 dni przed rozpoczeciem turnusu.
  • zmieniliśmy również termin wymaganych dopłat z 30 na 14 dni przed imprezą tak aby Klienci dopłacali tylko na imprezy ostatecznie potwierdzone.
  • Klienci  zobowiązani są ·do podpisania dodatkowego regulaminu zawierającego zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego oraz podpisania dodatkowych oświadczeń i dołączenie ich do karty kwalifikacyjnej- wszystkie wymagane dokumenty należy przekazać wychowawcom / konwojentom na iejscu zbiórki.

Łódź dn. 25.05.2020

Komunikat nr 1 w sprawie wyjazdów młodzieżowych w związku z Covid - 19

Drodzy Klienci!

Mimo chaosu informacyjnego, który towarzyszy zbliżającym wakacjom, wiele wskazuje na to, że kolonie i obozy będą mogły zostać zorganizowane. Niestety ciągle jeszcze zmuszeni jesteśmy czekać, aż odpowiednie Ministerstwa przygotują szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wyjazdów. Po przeanalizowaniu istniejących rozporządzeń dotyczących hoteli i obiektów noclegowych oraz komunikatów płynących z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu ostatecznych przygotowań do organizacji kolonii i obozów.

Informujemy, że przesuwamy termin dopłaty do całości ceny na 21 dni przed wyjazdem dla wszystkich imprez rozpoczynających się do dnia 10.07.2020 r. włącznie, jednak wyłącznie po ostatecznym potwierdzeniu wyjazdu przez organizatora.

W związku z tym, dla wyjazdów rozpoczynających się do dnia 10.07.2020 r. włącznie, w przypadku  rezygnacji Klienta, koszty odstąpienia od umowy zostają zamrożone i wynoszą 100 zł aż do 21 dnia przed wyjazdem. Regulacja powyższa ma na celu umożliwienie przesunięcia Państwa decyzji do czasu potwierdzenia, które wyjazdy będą realizowane w sezonie lato 2020.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre kolonie i obozy, zwłaszcza zagraniczne mogą być odwołane z powodu braku możliwości ich organizacji. Z wszelkimi decyzjami musimy jednak poczekać do momentu otrzymania wytycznych dotyczących warunków ich realizacji.

W przypadku odwołania imprezy z powodu zagrożenia chorobą COVID-19, a przez to brakiem możliwości jej realizacji lub odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości uczestników, wszystkim zapisanym uczestnikom zaproponujemy do wyboru:

1.      wyjazd w późniejszym terminie z zachowaniem nabytych zniżek w ramach wcześniejszych promocji,

2.      bezimienny voucher o wartości 115 % wpłaconej kwoty zaliczki do wykorzystania na zakup nowej imprezy odbywającej się w 2021 roku.

3.      bezkosztowe odstąpienie od umowy:

·          w przypadku odwołania imprezy z powodu zagrożenia chorobą COVID-19, a przez to brakiem możliwości jej realizacji - zwrot wpłaconych środków  zostanie dokonany po upływie 14 dni od momentu nabycia praw do zwrotu  tj. 180 dni od powiadomienia Harctur Sp. z o.o. w Łodzi. Czyli w praktyce do 194 dni od momentu podjęcia decyzji przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Powołując się na artykuł 15k. i powiązany z nim artykuł 31h. z ustawy z dnia 31/03/2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że zwrot środków nastąpi po nabraniu mocy prawnej decyzji o rezygnacji, w najszybszym możliwym terminie.

·          w przypadku odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości uczestników - zwrot wpłaconych środków  zostanie dokonany po upływie 14 dni od powiadomienia Harctur Sp. z o.o. w Łodzi.  

Jednocześnie informujemy, że odroczone lub zamienione na vouchery zwroty są bezpieczne i objęte obowiązkową Gwarancją Ubezpieczeniową Signal Iduna Polska  TU S.A.  M516614 oraz ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli Państwo nie zdecydujecie się na przeniesienie na inną, konkretną imprezę to zachęcamy go do zamiany wpłaconej zaliczki na bezimienny voucher o wartości 115% wpłaconej kwoty. Voucher jest ważny przez 1 rok od dnia, w którym miała się rozpocząć impreza turystyczna, na którą została wpłacona zaliczka. Jego wykorzystanie będzie możliwe wyłącznie w biurze sprzedaży, w którym została założona pierwotna rezerwacja. Na voucher 115 % zamieniamy wyłącznie zaliczkę faktycznie otrzymaną od Klienta. Jeśli Klient wpłacił całość ceny imprezy, kwotę powyżej kwoty zaliczki zwracamy mu w ciągu 14 dni.

Przy rezygnacjach Klientów z wyjazdów, które nie zostały anulowane stosujemy potrącenia zgodnie z OWU i zwrotem w terminie 14 dni, lub zamieniamy za zgodą Klienta na bezimienny voucher.

Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby bez zbędnej zwłoki dostosować się do wszystkich wytycznych, tak aby wypoczynek zorganizowany został w sposób bezpieczny i komfortowy. Pragniemy przy tym zauważyć, że wskutek obostrzeń część programów może zostać odwołanych lub zmienionych, jeżeli zajdzie taka okoliczność zostaną Państwo o tym poinformowani, zaproponujemy także imprezy alternatywne.

Dziękujemy za wiele słów wsparcia, które przez ten trudny dla branży turystycznej czas otrzymaliśmy od Państwa, dodają nam one motywacji do dalszej pracy nad wyzwaniami czekającymi nas w nadchodzące wakacje.

Pozdrawiamy

Załoga Harctur sp. z o.o. w Łodzi